Συσκευές Ορού Μικροσταγόνων

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού), με ρυθμιστή ακριβείας (ρολόι, βαρελάκι) αποστειρωμένες, μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων.
Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό (PVC) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards.
Το ρύγχος διάτρησης έχει λεία επιφάνεια, ικανό μήκος και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα, ενώ διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο 3μ. Φέρει, επίσης, ακίδα προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού.
Διαθέτει εύχρηστο  ρυθμιστή ροής παρέχοντας τη δυνατότητα σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής. Ο όγκος ροής των διαλυμάτων είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 10 – 250ml / hr με τη βαρύτητα και επιτυγχάνεται από τον ρυθμιστή ακριβείας (ρολόι – βαρελάκι). Διαθέτει σημείο εμπλουτισμού φαρμάκων προς τον περιέκτη και διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με μικροβιοκρατές φίλτρο 15μ στο εσωτερικό κάτω σημείο του.
Το συνολικό μήκος συσκευής είναι περίπου 2 μ.
Καταλήγει σε σύνδεση luer lock και στο τελικό άκρο φέρει πλάγια διακλάδωση Υ.
Το τελικό άκρο της συσκευής καλύπτεται από πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο.
Οι συσκευές ορού είναι αποστειρωμένες με Οξείδιο Αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένες σε ασφαλή, ανθεκτική συσκευασία blister που δεν αλλοιώνεται κατά την διαδικασία της αποστείρωσης.