Συσκευές Ορού απλές

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης ορού αποστειρωμένες με ΕΟ. Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή  με την προς έγχυση ουσία είναι λεία και απαλλαγμένα από ξένα σώματα. Φέρουν φίλτρο κατακράτησης μικροβίων για πλήρη προστασία από σωματίδια κατά το τρύπημα της φιάλης. Το ρύγχος διάτρησης είναι κατάλληλο για διείσδυση του πώματος της φιάλης υγρού χωρίς προηγούμενη προδιάτρηση, έχει λεία επιφάνεια, προστατευτικό πώμα και αιχμηρό άκρο. Ο κύριος σωλήνας είναι εύκαμπτος και διαφανής μεγάλου μήκους, το μήκος του από το τελικό άκρο έως τον σταγονοθάλαμο είναι μεγαλύτερο από 150cm. Ο σταγονοθάλαμος επιτρέπει τη συνεχή παρατήρηση της ροής των σταγόνων. Ο ρυθμιστής ροής είναι εύχρηστος, ρυθμίζει τη ροή του προς έγχυση υγρού μεταξύ μηδενικής και μέγιστης και παρέχει τη δυνατότητα διαρκούς χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της έγχυσης χωρίς να καταστρέφεται ο κυρίως σωλήνας. Το σετ έγχυσης δεν παρουσιάζει σημεία διαρροής αέρα (ISO 8536-4). Είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι διαστάσεις είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα πρότυπα. Ατομικά συσκευασμένες.

Σε κάθε ατομική συσκευασία αναγράφονται πλήρεις οδηγίες χρήσης του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα καθώς και οι κάτωθι πληροφορίες:

–     Μη τοξικές, στείρες και ελεύθερες  πυρετογόνων.

–     Ότι είναι Μιας χρήσεως και ότι το προϊόν πρέπει να καταστρέφεται μετά τη χρήση.

–     Η μέθοδος αποστείρωσης.

–  Η ένδειξη: «Η συσκευή να μη χρησιμοποιηθεί εάν τα προστατευτικά πώματα έχουν βγει ή δεν εφαρμόζουν σωστά.»

–     Η στειρότητα εγγυάται μόνο σε άθικτες συσκευασίες

–     Δεν χρησιμοποιείται για χορήγηση αίματος ή  παραγώγων του

–     Δεν χρησιμοποιείται η συσκευή ορρού σε συνδυασμό με χρήση αντλίας έγχυσης.

–     Η ένδειξη: 20 σταγόνες αποσταγμένου νερού ισοδυναμούν με 1g ± 0.1g

–     Ο κωδικός του είδους, ο αριθμός παρτίδας «LOT Νο», η ημερομηνία λήξης

–    Η επωνυμία του παραγωγού και του προμηθευτή.   κ.λπ.

Συσκευασία: 300 τμχ/κουτί