Συσκευή CPAP Lowenstein Prisma Soft-plus MAX

Με το prisma SOFT στις παραλλαγές plus και max, προσφέρουμε σύγχρονη, αξιόπιστη θεραπεία CPAP που διαθέτει ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, ακριβή ανίχνευση συμβάντων και υψηλό επίπεδο άνεσης του ασθενούς.

Το plus σημαίνει ενσωματωμένο Bluetooth για μετάδοση δεδομένων στο prisma APP και συνεπώς για σύγχρονη αυτοδιαχείριση ασθενών.

Εξοπλισμένες με ενσωματωμένο μόντεμ, οι εκδόσεις max προσφέρουν επίσης την πλήρη τηλεϊατρική σύνδεση prisma CLOUD.

 

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά με μια ματιά:

  • Ένδειξη βαθέως ύπνου prisma RECOVER για αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου
  • Αρκετές λειτουργίες άνεσης όπως autoSTART, softSTART, ανακούφιση πίεσης softPAP
  • Ανίχνευση περιοδικής αναπνοής, RERA, ροχαλητό, υπόπνοια, άπνοια και περιορισμοί ροής
  • Αξιόπιστη διαφοροποίηση της αποφρακτικής άπνοιας από την κεντρική άπνοια, χάρη στο FOT (Forced Oscillatory Technique)
  • Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ prisma
  • Διαφορετικές διεπαφές (SD, PSG, LAN, εσωτερικό Bluetooth, εσωτερικό μόντεμ)
  • Για συστήματα αναπνευστικού σωλήνα 22 mm και 15 mm

Εντελώς αθόρυβο

 

 

Φυλλάδιο κατασκευαστή