Αναπνευστήρας Prisma Vent 50

Όπως και με το prisma VENT30 και το prisma VENT40, το prisma VENT50 αερίζει τους ασθενείς μέσω ενός κυκλώματος διαρροής και επιπλέον μέσω ενός συστήματος μιας χρήσης με βαλβίδα ασθενούς. Άλλες λειτουργίες και χαρακτηριστικά του prisma VENT50 περιλαμβάνουν  , μεγαλύτερο εύρος πίεσης έως 50 hPa, λειτουργίες αερισμού με ελεγχόμενη πίεση και όγκο (MPVp και MPVv) και LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) για υποστήριξη του βήχα και διαχείριση της έκκρισης. Με αυτές τις βελτιώσεις στις προηγούμενες συσκευές prisma, ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα ασθενειών μπορεί να αντιμετωπιστεί με το prisma VENT50. Η νέα συσκευή είναι εξοπλισμένη με πλήρες σύστημα διαχείρισης συναγερμού, ενσωματωμένη μονάδα τροφοδοσίας και επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητας έως και 12 ωρών.

 

Φυλλάδιο κατασκευαστή