Αναπνευστήρας Prisma Vent 50-C

Ο αναπνευστήρας prisma VENT50-C είναι εξοπλισμένος με λειτουργία θεραπείας υψηλής ροής (HFT) επιπλέον όλων των άλλων λειτουργιών που είναι διαθέσιμες.

Στη λειτουργία HFT η συσκευή παρέχει σταθερή ροή από πέντε έως 60 λίτρα ανά λεπτό. Επίσης μπορεί να προστεθεί τροφοδοσία οξυγόνου. Η ροή του αέρα θερμαίνεται και υγραίνεται (για παράδειγμα με τον prisma VENT AQUA) και παρέχεται στον ασθενή μέσω ρινικού σωλήνα. Ο ρινικός σωλήνας του ασθενούς διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη για μη επεμβατική χρήση. Διατίθεται ξεχωριστό αναλώσιμο για επεμβατική εφαρμογή.

Το prisma VENT50-C ώς αναπνευστήρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με μόνο σωλήνα αερισμού με βαλβίδα εκπνοής καθώς με το παραδοσιακό κύκλωμα που επιτρέπει χρήση μάσκας με βαλβίδα εκπνοής. Καλύπτει όλο το φάσμα απαιτήσεων σε προγράμματα αερισμού καθώς και συναγερμών.

 

Παρουσίαση

Φυλλάδιο κατασκευαστή Ελληνικά